Karta Sixt Express Card
  Meno
    Priezvisko
    Firma
    Ulica
    Mesto
    PSÈ
    Telefón domov
    Telefón do zamestnania
    Mobilný telefón
    Dátum narodenia
    E-mail adresa
    Vodièský preukaz èíslo
    VP dátum vydania
    VP miesto vydania
    Platobná karta