Karta Sixt Express Company Card
  Oficiálny názov firmy
    Právna forma
    Ulica
    PSČ
    Mesto
    Náplň činnosti
    Korešpondenčná adresa
    Číslo bankového účtu
    Telefón
    Kontaktná osoba  
    Meno a Priezvisko
    E-mail
    Telefón
       
    Údaje osôb, pre ktoré chcete vystaviť firemné osobné (neprenosné) Sixt karty.