Prosíme vyplňte. Polia označené * sú nepovinné.  
Oficiálny názov firmy:
Travel Agency No. (issued by Sixt)
Kontaktná osoba:
Ulica prevádzky:
PSČ / Mesto:
Telefón / Fax:
E-mail:
Zameranie (Business / Leisure):
Číslo kanc. (napr. Amadeus):
IATA alebo TIDS číslo (ak máte) :
Účet vedený u: *
Číslo účtu: *
Kód banky: *
Korešp. jazyk: *
Mena zúčtovania: *